Предишен урок Завърши и продължи  

  15. Едно клише, което най-вероятно сте чували