Предишен урок Завърши и продължи  

  7. Никой не идва с мисълта, че...