Предишен урок Завърши и продължи  

  5. Ние сме песимисти